Этапы сотрудничества:
 • Знакомство и выяснения вопроса Следует обратиться к нам по телефону или заполнить форму, что расположена с права!
 • Быстрый результат и стоимость услуг Вы узнаете о стоимости услуг адвоката по семейным делам на первичной консультации
 • Предоставление услуг Квалифицированный семейный адвокат предоставить профессиональные юридические услуги незамедлительно!
 • Скидки на обслуживание до 10% Обратившись сейчас Вы получите скидку на дальнейшее обслуживание у адвоката получить скидку

Расторжение брака

 • все необходимые документы
 • за 1 день
 • всего 250 грн.
заказать подготовку документов

Развод через суд

 • без присутствия супруга
 • за 30 дней
 • всего 850 грн.
заказать развод через суд

Взыскание алиментов

 • подготовка всех документов
 • за 2 дней
 • всего 450 грн.
заказать взыскание алиментов

Раздел имущества

 • на любом этапе и быстро
 • только профессионально
 • от 950 грн.
заказать раздел имущества

Новости


Украина терпит разводы. Каждый третий брак подвержен распаду!

Украина терпит разводы. Каждый третий брак подвержен распаду! Настоящее положение Украины в семейных делах оставляет желать лучшего, поскольку сегодня молодые пары разводятся легче и намного быстрее, чем скрепляют свои узы.

Прекращение брака супругов и развод через суд, если есть ребенок

Прекращение брака супругов и развод через суд, если есть ребенок Решение о разводе было принято, и оно уже никак не обсуждается.Публикации


Составление брачного договора, услуги адвоката

Составление брачного договора, услуги адвоката Юридические услуги по составлению, написанию и подготовке брачного договора (контракта) опытными адвокатами по семейному ...

Платная консультация в онлайн режиме

Платная консультация в онлайн режиме Не будем вводить вас в заблуждение, наша компания не предоставляет бесплатных консультаций, за исключением социальной программы ...

Срок на примирение в процессе развода супругов

Срок на примирение в процессе развода супругов Но как бы то ни было, прежде чем вынести окончательное решение суд определяет все фактические причины развода и принимает ...

Какой закон будет действовать при разводе ...

Какой закон будет действовать при разводе с иностранцем Наше законодательство в вопросах развода с иностранцем применяется при расторжении брака в соответствии с требованиями международных ...

Психологические последствия расторжения брака

Психологические последствия расторжения брака В процессе развода знакомые и друзья разделены на 2 лагеря, после развода же отношения между ними становятся натянутыми.


Конституційний Суд змінює практику стосовно поділу майна подружжя

Конституційний Суд змінює практику стосовно поділу майна подружжяВерховний Суд України до недавнього часу дотримувався думки, що майно, яке використовувалося в комерційній діяльності кимось із подружжя, виступає його особистою власністю.

До слова, у разі позову про поділ накопиченого майна наведена частка майна поділялася із спільної загальної власності. Після оголошення винесеного рішення Конституційного Суду, датованого 19.09.2012, Феміді треба буде переглянути власну позицію з цього питання.

 

Зараз ділиться все!

Як вище нами вказувалося, у зверненні «ІКІО» у КС України, «нечітке розуміння змісту права спільної загальної власності обох членів подружжя судами в подальшому призводить до прийняття неправильних за змістом, а також, правових наслідків рішень». Пізніше, суди вирішили визначити майно, а також, статутний капітал приватної компанії, яка створювалася за рахунок спільної власності двох членів подружжя, в якості об'єкта права власності подружжя, поділили його в процентному співвідношенні між своїми спадкоємцями.

Додатково вважали, що статутний капітал, а також, майно подібного підприємства об'єктом не виступає, тому хтось з подружжя володіє правом на частину доходів, які отримані від діяльності фірми.

 

У власному рішенні КС України виходив, головним чином, з того, що «відповідно до української Конституції обидва члени подружжя мають рівні права, включаючи їх повну рівність у майнових питаннях», регульовані положеннями сімейного, а також ГК.

Суд нагадав, що базою для майнових відносин обох членів подружжя виступає положення стосовно майна, яке купувалося подружжям під час шлюбу, належить чоловікові і дружині, обом, на праві спільної загальної власності в незалежності від того, хто конкретно з них не володів особистим заробітком з поважної причини. Відповідно, будь-яка річ, яка купувалася за період шлюбу, крім, хіба що, речей індивідуального користування, виступає об'єктом права спільної власності, і цим об'єктом може стати будь-яке майно, крім, хіба що, виключеного з цивільного обороту.

 

Адже на виключенні, фактично, і будувалася подальша судова практика, в їх числі, і Верховного Суду. Наприклад, у визначенні від 6 червня 2012 зазначалося, що «за положеннями 57 та 61 статей СК, 52 статей ЦК майно приватної компанії або ж фізичної особи, яка є підприємцем, об'єктом спільної власності обох членів подружжя не є». Подібна правова позиція закріплювалася практично п'ять років тому в двадцять дев'ятому пункті постанови Пленуму ВС, датованим 21.12.2007.

КС, звернувшись і до інших норм в СК, інакше витлумачив ч.1 61 статті Кодексу. Як вказується у прийнятому рішенні, здійснення двома членами подружжя права спільної загальної власності регламентується статтею 63 Кодексу, подружжя має рівні права. Одночасно з цим, право подружжя на поділ майна, яке виступає об'єктом спільної власності, закріпилося в 69 статті СК.

 

Потім Суд зазначив, що поділ майна, що виступає спільною власністю, «відбувається шляхом виділення його в натурі, а при неподільності присуджується комусь із подружжя, якщо інше не було визначено спеціальною домовленістю, реалізується за допомогою виплати матеріальної або грошової компенсації ціни його частки».

Якщо ж мова тут йде саме про спадкування, то воно виступає іншим видом придбання власності. І, як нагадав наш Суд, до складу спадщини включені всі права та обов'язки з боку спадкодавця на момент відкриття даної спадщини і не закінчилися в результаті його смперті; також, не входять до складу безпосередньої спадщини ті права та обов'язки, які зв'язуються з спадкодавцем.

 

Суд додав, що підставами для появи права спільної загальної власності був визначений факт існування шлюбних відносин або ж проживання однією сім'єю чоловіка та жінки, а особистої власності - поділ, а також, виділення частки.

 

Підприємство - також майно

Одночасно, одним з різновидів розпорядження власністю виступає право власника на використання майна для комерційної діяльності. Наприклад, внесок в статутний капітал, виділеного із спільної власності обох членів подружжя майна можуть, в принципі, передаватися у власність якоїсь приватної фірми.

У ст.191 ГК вказується, що «підприємство виступає майновим комплексом для комерційної діяльності. Додатково, до складу підприємства як майнового комплексу включені всі різновиди майна, які використовуються у його діяльності, включаючи будівлі, споруди, сировину, обладнання, а також, право на позначення, якщо інше не встановлено договором або ж законом. Саме підприємство або його деяка частина, також, може бути об'єктом для купівлі-продажу, застави та ін.». Тобто, як розповів Суд, «із самого змісту наведеної статті випливає, що стосовно підприємства в якості одного єдиного майнового комплексу або ж його частини виникають різні права і обов'язки».

 

На думку самого КС, приватне підприємство, яке було засновано кимось із подружжя, виступає окремим об'єктом права спільної власності двох членів подружжя, в який включені всі види майна.

У результаті, наш Суд прийшов до остаточного висновку, що «статутний капітал, а також, майно приватного підприємства, які сформовані завдяки спільній власності, виступають об'єктом їх спільної власності».

 

Тому, відтепер Верховному Суду доведеться все ж переглянути власну правову позицію. Але сторони у спорах стосовно поділу майна, що отримали в свій час інший вердикт ВС, навряд чи зможуть скористатися даним рішенням КС. Тому що в процесуальних кодексах серед різних підстав для перегляду актів судів рішення Конституційного Суду стосовно тлумачення законодавчих норм взагалі не згадується.

А базовим з підстав для перегляду за новими обставинами виступає виключно «встановлена Конституційним Судом неконституційність закону, акта або ж окремого їх положення, застосованого при вирішенні справи судом, якщо судове рішення ще не було виконано».Это Вам будет интересно:

Семейный юрист © 2022 год | Конституційний Суд змінює практику стосовно поділу ... |

6ccf6c9ab7fc233369fc448c455aabd0